Wednesday, December 9, 2009

The Betrayal now available in Dutch


Een boeiende biografische roman over Johannes Calvijn. Verteld vanuit het perspectief van een leeftijdgenoot en rivaal van Calvijn, Jean-Louis, volgen we het leven van de grote reformator op de voet. De jaloezie van Jean-Louis escaleert in gewelddadige intrige en schaamteloos verraad. Maar uiteindelijk is Calvijn het middel in Gods hand om de vicieuze cirkel van verbittering te doorbreken.

1 comment: